Chính sách thanh toán

Hiện tại website hỗ trợ chức năng đặt hàng trực tuyến, không hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Theo đó quý khách hàng có thể thanh toán theo các hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

Sau khi đặt hàng thành công tại Lagumi, nhân viên giao hàng sẽ xác nhận thông tin, liên hệ giao hàng và nhận tiền mặt tại địa chỉ được khách hàng cung cấp.